Lịch cúp nước

Cúp nước tại khu vực phường 11,12,13 Quận Bình Thạnh

Nhằm phục vụ cho công tác xúc xả đấu nối ống để tiếp nước BOO nguồn Thủ Đức giai đoạn ba.

          Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ ngừng cung cấp nước tại khu vực sau:

         - Khu vực:  Phường 11;12;13 Quận Bình Thạnh.

        - Thời gian cúp nước:

                 Từ 10giờ 00 phút ngày 13/12/2010 (thứ hai)

                 Đến 22giờ 00 phút ngày 13/12/2010 (thứ hai)

           Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định xin thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

          Trân trọng.

                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                             NGUYỄN THÀNH PHÚCNgày đăng: 15-12-2010 - Lượt xem: 2892

Lịch cúp nước khác